STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Doradztwo zawodowe
 Szkolnictwo
 Kursy
 ABC biznesu
 Unia Europejska
 Biblioteka GCI
 Ważne adresy z pracą
 GCI na Mazowszu
 Cennik GCI
 OFERTY PRACY WUP
 OFERTY PRACY PUP PŁOCK
 Telepraca
Odwiedziło nas

osób
 • ABC biznesu
  Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku: 

  1. Urząd Gminy/Miasta – wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

  Informacje do wniosku: nazwa firmy; imię i nazwisko właściciela, adres zamieszkania (zameldowania); rodzaj działalności, siedziba prowadzonej działalności, data rozpoczęcia działalności - faktyczny moment rozpoczęcia, numer zezwolenia - jeśli działalność wymaga jego wydania. Okres oczekiwania od złożenia formularza wynosi 2-3 tygodnie. 

  2 .Główny Urząd Statystyczny ( wniosek RG-1 o wydanie Nr REGON). Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie.

  3.Założenie konta w banku

  4.Urząd Skarbowy – składamy formularz NIP-1.

  W momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności prywatny Nr  NIP osoby fizycznej staje się Nr NIP firmy.

  W Urzędzie Skarbowym osoba fizyczna ropoczynająca dzialalność gospodarczą deklaruje czy:

  • będzie Vatowcem (płatnikiem podatku VAT), czy też nie.
  • sama prowadzić będzie księgowość, czy zleci to innej firmie.

  Osoba podejmujaca się prowadzenia działalności określa formę opodatkowania:

  • w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego – płacą przedsiebiorcy określonych branż (np. handel obnośny),
  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów

  5. ZUS - wypełniamy formularze: ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej), formularz ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej. Jeśli osoba fizyczna badź pracownicy ma pracę na pełen etat płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas wypełniany jest tylko formularz ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Doradztwo Gospodarcze - Informator

  Strony internetowe zawierające porady i wiadomości o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: 

  Zostań przedsiębiorcą - tworzenie biznesplanu (word 111 kb) - publikacja wydana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

  akademia3.biznespartner.pl   szkolenie e-learningowe dla absolwentów wyższych uczelni. Celem szkolenia jest pokazanie użytkownikowi "krok po kroku", w jaki sposób rozpocząć działalność gospodarczą.  Uczestnik szkolenia wirtualnie "pokonuje drogę" od urzędu do urzędu w celu dopełnienia wymaganych formalności. Kurs zawiera bazę aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej i słownik terminów używanych w trakcie szkolenia.

  www.pit.pl       Serwis podatków dochodowych

  www.vat.pl      Serwis podatku VAT

  www.podatki.pl      Serwis prawno-podatkowy

  www.postawnaswoim.pl   Wortal dla osób zakładających swoją firmę 

  www.misie.pl     "ABC small busines'u"

  www.tf.pl     Tygodnik Finansowy

  www.mf.pl     Ministerstwo Finansów

  www.psik.org.pl    Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

  www.kig.pl    Krajowa Izba Gospodarcza

  www.1praca.gov.pl/index.php?id=9  

  www.euroinfo.org.pl

  www.twoja-firma.pl

  www.ipis.pl

  www.tf.pl

  www.gazeta-msp.pl

  www.kariera.korba.pl/swiat_kariery/1,11985,2163,art.html

  www.zalozfirme.pl