STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Doradztwo zawodowe
 Szkolnictwo
 Kursy
 ABC biznesu
 Unia Europejska
 Biblioteka GCI
 Ważne adresy z pracą
 GCI na Mazowszu
 Cennik GCI
 OFERTY PRACY WUP
 OFERTY PRACY PUP PŁOCK
 Telepraca
Odwiedziło nas

osób
 • Unia Europejska
  PROGRAMY OPERACYJNE opisują kto i na co może otrzymać dotację. Programy Operacyjne są tworzone na podstawie SWW (Strategiczne Wytyczne Wspólnoty) i NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Obecnie wszystkie cele zawarte w NSS (Narodowa Strategia Spójności) są realizowane przez określone programy finansujące:

  1.Program Innowacyjna Gospodarka
  http://www.poig.gov.pl

  2.Program Kapitał Ludzki
  http://www.efs.gov.pl

  3.Program Infrastruktura i Środowisko
  http://www.pois.gov.pl

  4.Program Pomoc Techniczna
  http://www.popt.gov.pl

  5.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  http://www.mazovia.pl

  6.Program Rozwój Polski Wschodniej
  http://www.polskawschodnia.gov.pl

  7.Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  http://www.ewt.gov.pl

  8.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013
  http://prow.rolnicy.com/

  9.Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"

  Informacje dotyczące funduszy unijnych można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  http://www.mazovia.pl
  http://www.mrr.gov.pl
  http://www.mazowia.eu
  http://www.parp.gov.pl
  http://www.funduszeonline.pl
  http://funduszeunijne.pl
  http://www.parp.gov.pl
  http://www.twoja-firma.pl/
  http://www.e-msp.pl/
  http://www.egospodarka.pl/