STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Doradztwo zawodowe
 Szkolnictwo
 Kursy
 ABC biznesu
 Unia Europejska
 Biblioteka GCI
 Ważne adresy z pracą
 GCI na Mazowszu
 Cennik GCI
 OFERTY PRACY WUP
 OFERTY PRACY PUP PŁOCK
 Telepraca
Odwiedziło nas

osób
 • Telepraca

  Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców to innowacyjny na polskim rynku projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu państwa. Ma on zwiększyć wiedzę o telepracy i spopularyzować tę formę zatrudnienia wśród przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników. Celem projektu jest także pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu i zastosowaniu tego bardzo popularnego w innych krajach modelu pracy na odległość (E-PRACA).

  Telepraca - każdy rodzaj pracy umysowej wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są za pomocą technologii informatycznej.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw, które potencjalnie mogą skorzystać z tej formy zatrudnienia oraz związanych z nią rozwiązań teleinformatycznych. Wdrożenie telepracy pozwoli bowiem na usprawnienie działań, zwiększenie efektywności pracy oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności w wielu dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa, między innymi w finansach, księgowości, informatyce, informacji i wielu innych. Projekt ma na celu pomoc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości zastosowania telepracy, identyfikacji stanowisk, które mogą być zastąpione przez telepracowników oraz dostarczenie informacji na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Projekt wychodzi naprzeciw polityce promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz zwiększa możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak również sprzyja wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy terenami wiejskimi a miejskimi w dostępie do pracy.

  Projekt ma także charakter koncepcyjny  i popularyzatorski. Obejmuje szeroko zakrojone analizy i badania (przegląd publikacji, opracowań i badań, badanie przedsiębiorstw), których celem będzie stworzenie spójnej koncepcji wykorzystania telepracy w Polsce, promowanie modeli i mechanizmów funkcjonowania rynku pracy na odległość oraz upowszechniane rozwiązań poprzez opracowane poradniki, kampanię promocyjną, cykl konferencji i działania szkoleniowe. Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw i ich pracowników oraz do jednostek samorządu terytorialnego. W konferencjach i szkoleniach weźmie udział ponad pięć tysięcy przedstawicieli przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych. Spośród co najmniej 1000 przedsiębiorstw różnych branż i wielkości wyłoniona zostanie pilotażowa grupa 100 firm, posiadających największy potencjał do rozwoju tej formy zatrudnienia.

  Linki stron internetowych związanych z "telepracą":

  http://www.elance.com/

  http://telepraca.memory.pl/

  http://www.telepraca.org.pl/

  http://www.zlecenia.przez.net/

  http://www.AukcjeZlecen.pl/

  http://www.getafreelancer.com/

  http://www.e-zlecenia.pl/

  http://www.rentacoder.com/

  http://guru.com/

  http://www.scriptlance.com/

  Wykorzystano materiały dostępne na stronie www.telepraca-efs.pl